tel. , fax.   56 47 426 80

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

ul. Grunwaldzka 11A

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Nowe Miasto Lubawskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Nowe Miasto Lubawskie

Od dnia 01.06.2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregacji śmieci!

z tym dniem stawka wynosi 22,00 zł od mieszkańca.

W przypadku nie zbierania odpadów w sposób selektywny, zostanie naliczona podwyższona opłata do 44,00 zł od osoby zamieszkałej.

01.06.2020

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Mieście Lub. informuje, że na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” nr VII/19/2020 z dn. 31.01.2020 r. 

OGŁOSZENIE

Jak segregować odpady w zabudowie wielolokalowej ?  ... zobacz tu

Przydatne informacje dotyczące segregacji odpadów

Wademecum segregacji od A do Z   ... zobacz tu