Spółdzielnia Mieszkaniowa

Nowe Miasto Lubawskie

Od dnia 01.06.2020 r. wszyscy mamy obowiązek segregacji śmieci!

Z dniem 01.01.2024 stawka ta, wynosi 29,00 zł od mieszkańca.

W przypadku nie zbierania odpadów w sposób selektywny, zostanie naliczona podwyższona opłata do
87,00 zł od osoby zamieszkałej.

 

Opłatę należy uiszczać z góry, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, którego opłata dotyczy.

01.01.2024

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowym Mieście Lub. informuje, że na podstawie uchwały Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” nr VII/19/2020 z dn. 31.01.2020 r. 

OGŁOSZENIE

Opłaty zostają wprowadzone na podstawie uchwały XXIII/85/2023 z dn. 31.10.2023 r. Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste  Środowisko” z siedzibą w Ostródzie .Uchwała wchodzi w życie 01.01.2024 r.
 

Wszyscy mamy obowiązek segregacji śmieci !

Jak segregować odpady w zabudowie wielolokalowej ?  ... zobacz tu

Przydatne informacje dotyczące segregacji odpadów

Wademecum segregacji od A do Z   ... zobacz tu

tel. , fax.   56 47 426 80

13-300 Nowe Miasto Lubawskie

ul. Grunwaldzka 11A

Spółdzielnia Mieszkaniowa

Nowe Miasto Lubawskie